Nguồn tế bào gốc máu cuống rốn hiến tặng đã cứu lấy mạng sống của Holly như thế nào?

Nguồn tế bào gốc máu cuống rốn hiến tặng đã cứu lấy mạng sống của Holly như thế nào?

10/09/2019

Holly Becker - một bệnh nhân ung thư đã sống sốt với căn bệnh hơn 20 năm - lần đầu tiên gặp gỡ cậu thanh niên đã cứu mạng sống của cô bằng tế bào gốc của cậu, và người mẹ ngày ấy đã góp phần biến phép màu thành hiện thực.

Tin tức cập nhật về Liệu pháp miễn dịch

Tin tức cập nhật về Liệu pháp miễn dịch

01/08/2019

Điều trị miễn dịch ung thư thực sự là kết quả của 30 đến 40 năm khoa học miễn dịch cơ bản. Trong những năm 1980, chúng tôi đã xác định được các tế bào T và khả năng xác định các cytokine, đó là một lĩnh vực tiến bộ chính đã đi vào những năm 1990.

Liệu pháp miễn dịch chữa ung thư đạt giải Nobel Y học

Liệu pháp miễn dịch chữa ung thư đạt giải Nobel Y học

01/08/2019

Ung thư là nguyên nhân tử vong của hàng triệu người mỗi năm và là một trong những thách thức lớn nhất đến sức khỏe nhân loại.